Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

How to change your default school/organisation - Γνωσιακή βάση / Schools & Organisations - European School Education Platform Support

How to change your default school/organisation

Λίστα συντακτών

Users can set a 'default organisation', which is especially relevant for eTwinners that want to publish a project idea or start or join a project.

You can change your default school as follows (if you have at least 2 organisations):

  1. Go to 'My profile' by clicking on your name in the top-right
  2. Open the 'Organisations' tab if it's not already opened
  3. On an organisation, click on the three dots to open a menu
  4. Click on 'Set default'

If this option is not available for you and you have at least two organisations, please:

Βοηθητικό Δεν βοηθάει

33 από 59 χρήστες πιστεύουν ότι αυτή η σελίδα βοηθάει